Sinds onze oprichting in 1995 opereert Aedes Real Estate als onafhankelijk investeerder in vastgoed. Aedes creëert zelf nieuwe vitale plekken van internationaal niveau èn houdt deze in stand. Onze specialisatie is de herontwikkeling van complexe binnenstedelijke locaties, die we nieuw leven inblazen door historie en toekomst te verbinden, door een plek of gebouw hernieuwde betekenis en inhoud te geven. Zo realiseren we hoogwaardige belevingskwaliteit voor alle gebruikers, voor de omgeving en voor de samenleving.

Onze initiatieven zijn geïntegreerd in hun omgeving. We investeren, ontwikkelen en beheren voor de toekomst, met passie, expertise en liefde voor vakmanschap. Daarom zijn we betrokken van de eerste schets tot het laatste detail.

Elk gebouw heeft een ziel, wij vinden hem

Nieuwe plekken creëren met betekenis, vitaliteit en (internationale) aantrekkingskracht en deze in stand houden.

NIEUWE PLEKKEN MET BETEKENIS, VITALITEIT EN AANTREKKINGSKRACHT

Om vastgoed duurzaam leven in te blazen moet je een langetermijnvisie hebben voor het object en zijn omgeving, moet je historie en toekomst verbinden, moet je actief betrokken zijn bij de hele levenscyclus.
Nieuwe vitale plekken zijn geïntegreerd in hun omgeving en ontstaan door creativiteit en kennis. Zo geven we een gebouw nieuwe betekenis en inhoud en ontstaat hoogwaardige belevingskwaliteit.

EEN LANGETERMIJNVISIE VOOR EEN GEBOUW IN ZIJN TOTALE CONTEXT

We brengen hoogwaardige kennis, inspiratie, vakmanschap en kwaliteit samen. Zo maken wij het verschil en komen we tot excellente projecten. Het resultaat: vernieuwende plekken met inhoud, vitaliteit en (internationale) aantrekkingskracht.

NIEUWE PLEKKEN MET BETEKENIS, VITALITEIT EN AANTREKKINGSKRACHT

We investeren, ontwikkelen en beheren voor de toekomst, met passie, expertise, liefde voor vakmanschap en veel oog voor detail. We zien mogelijkheden en nieuwe combinaties, waar anderen ze nog niet zien. Dat betekent een deur zien, waar anderen een muur zien. Onze aanpak is zorgvuldig en weloverwogen. Op het juiste moment betrekken we uitgelezen partijen die met hun specifieke kwaliteiten en creativiteit bijdragen aan de invulling van ons concept. Als hoeder van het idee, voeren we de regie over de teams en de realisatie van het project - vanaf de eerste schets tot en met het laatste detail. Onze kracht ligt in toepassing van onze kennis en kunde in en vanuit de Amsterdamse metropool – onze thuishaven.

LIEVER MOGELIJKHEDEN DAN ONMOGELIJKHEDEN

Kernwaarden weerspiegelen wie we zijn en waar we voor staan. Onze identiteit, ons DNA. Ze geven richting aan de keuzes die we maken.

GEPASSIONEERD
Elk gebouw heeft een ziel, wij vinden hem. Onze drive is bijzondere en betekenisvolle plekken realiseren waarbij we vakmanschap op alle niveaus betrekken om het optimale resultaat te krijgen. Daarbij gaan we tot het uiterste. We zijn betrokken met hart en ziel, van de eerste schets tot en met het laatste detail. We blijven betrokken om de plek vitaal te houden. Het is nooit af.

CREATIEF
Initiatief is het begin, dat vervolgens richting krijgt door verbeeldingskracht. Dat betekent een deur zien, waar anderen een muur zien. We ontdekken liever de mogelijkheden dan dat we ons laten afleiden door schijnbare onmogelijkheden.

VERBINDEND
We creëren nieuwe combinaties van functies die aantrekkelijk zijn voor verschillende doelgroepen. Daarbij betrekken we andere partijen in de ontwikkeling van onze projecten - vaak uit uiteenlopende disciplines en altijd topmensen in hun vakgebied. Deze bundeling van krachten leidt tot de optimale invulling van de hoogwaardige inhoud die we nastreven. Zo trekken we diverse gebruikers, bezoekers en geïnteresseerden aan. Zo ontstaan vernieuwende plekken met een blijvende vitaliteit.

AUTHENTIEK
We durven anders te denken, anders te werken. Ons team is flexibel en kijkt over grenzen. We hebben een onconventionele aanpak. In ons streven naar perfectionisme en een optimaal resultaat, handelen we altijd weloverwogen en zorgvuldig en laten we ons niet meeslepen door anderen. Middenmaat is ons vreemd.

Deuren zien waar anderen muren zien

about Aedes
Sustainability

Duurzaamheid: een modieuze term?

Niet wat ons betreft. Het beste bewijs ligt misschien wel in het feit dat we ‘afgeschreven’ objecten een tweede jeugd bezorgen. Dat doen we door het goede van toen te combineren met het beste van nu. Maar toekomstgericht denken is ook terug te vinden in onze nieuwbouwprojecten. Dus wanneer we (nieuwe) projecten ontwikkelen willen we een duurzaam ontwerp, dat we gedurende het ontwerpproces toetsen en daar waar nodig aanpassen. Hierbij worden erkende meetmethodes gebruikt. Zo wordt per project een score bepaald op gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Door tijdens het ontwerp te meten kan er tijdig worden bijgestuurd naar een beter eindresultaat. Daardoor kunnen we gebouwen maken met een lager energiegebruik, minder CO2 emissie en met een langere economische levensduur.
Wij werken samen met partners die door hun bijdrage ons kunnen helpen om duurzamere gebouwen te maken, zoals de Triodos Bank (‘most sustainable bank of 2009’).

Het goede van toen en het beste van nu

Aedes Kunst Collectie

Aedes heeft vanaf het begin van haar bestaan inspiratie gezocht en gevonden in hedendaagse kunst. Kunst verbindt historie met toekomst en geeft betekenis en inhoud, zoals wij dat met onze gebouwen doen. Door diverse aankopen is over de jaren een collectie ontstaan van internationale kunst die een afspiegeling is van onze identiteit.

Dit is een selectie van onze collectie.

Aedes Stichting Liefdewerk zet zich in voor jeugd in de Amsterdamse regio. Wij ondersteunen jongeren die bruisen van cultureel talent maar dit niet kunnen waar maken in verband met een krappe beurs. Ook helpen wij bij armoedebestrijding en proberen wij daarin een structurele oplossing te bieden. Twee keer per jaar zal een selectie gemaakt worden van de inschrijvingen, zie inschrijfformulier.


Download Aedes Liefdewerk Inschrijfformulier

Ferry Houterman (1949) is bedrijfscommissaris (o.a. Rabobank Amsterdam, Rai en Hampshire group) en maatschappelijk bestuurder (o.a. BNN-VARA, Metropole Orkest en het Jongerencultuurfonds) in het verleden was hij o.a. fractievoorzitter in de Amsterdamse gemeenteraad, bestuurder van Kamer van Koophandel, Open Universiteit, Max Havelaar en de Kinderopvang in verschillende hoedanigheden heeft hij de Aedes Real Estate leren kennen, hetgeen de basis vormde voor een gemotiveerd positief antwoord voor het stichtingsbestuur.

Pauline Kruseman (1942), van 1991 t/m 2008 directeur Amsterdams Historisch Museum, daarvoor van 1971 t/m 1991 zakelijk leider/plv dir KIT/Tropenmuseum. Huidige bestuursfuncties o.a Vereniging het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Nationaal Museum van Wereldculturen, Vereniging Hendrick de Keyser, Nationaal Fonds 4 en 5 mei. Vorige bestuursfuncties o.a. voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunst.

Eelco Dijk (1949) studeerde rechten aan de VU in Amsterdam, is oud notaris en was tot 1 januari 2010 partner bij Loyens & Loeff; hij hield zich daar bezig met de vastgoed praktijk in volle omvang.
Sedert dien is hij bezig in diverse maatschappelijke functies. Hij was onder andere lid van de Raad van Toezicht van het OLVG/St Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam, belast met bouwzaken; bestuurslid van en docent aan de Grotius Academie (samenwerkingsverband van de juridische faculteiten dat zich bezig houdt met de juridische post academische opleiding), lid van de Raad van Toezicht van de Stichting ter Bevordering van de Notariële Wetenschap en is hij voorzitter van Pro Senectute, huisvesting voor ouderen; voorzitter van de Vereniging vrienden van het Allard Pierson Museum; voorzitter van de Raad van Toezicht van Medisch Centrum Jan van Goyen; voorzitter van Stichting Kasteel De Haar, een kasteel-museum in Haarzuilens, lid van de Raad van Toezicht SOS Kinderdorpen, lid van het bestuur van de Himalayan Tiger Foundation, een stichting die zich inzet voor het behoud van Nepalese tijgers en bestuurslid van de Stichting Cobra Kunstprijs Amstelveen. Dijk was ook voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Jaarlijks wordt 25.000 euro beschikbaar gesteld voor ca. 5 projecten.
Streven is om twee keer per jaar een selectie te maken van de inschrijvingen.

Aedes werkt o.a. samen met: